• 22 JAN 16

    Beter mentaal functioneren met astaxanthine

    Suppletie met astaxanthine kan het geheugen, de aandacht en informatieverwerking verbeteren van ouderen.
    Aan de studie namen 10 personen in de leeftijd van 50 tot 69 jaar deel. Ze hadden beginnend geheugenverlies, maar waren verder gezond. De deelnemers kregen gedurende 12 weken 12 mg natuurlijke astaxanthine. Aan het begin van de studie, na 6 en 12 weken werd een cognitieve test gedaan waarbij 5 taken uitgevoerd moesten worden die betrekking hadden op de psychomotorische snelheid, controle van impulsen, werkgeheugen, leervermogen en de aandacht.
    De reactietijd van de deelnemers was na 6 weken significant verbeterd bij het uitvoeren van een ‘verdeelde aandacht’ taak. Na 12 weken was de reactietijd bij de uitvoering van alle taken significant verbeterd ten opzichte van het begin van de studie. Ook nam aan het einde van de studie de nauwkeurigheid van de uitvoering van de werkgeheugentaak significant toe. Daarnaast werd na 3 maanden een verbetering gezien van het vermogen en de snelheid van informatieverwerking.
    De resultaten van deze eerste humane studie waarin het effect van astaxanthine op het geheugen werd getest zijn positief en bevestigen de bevindingen van eerdere dierstudies. Astaxanthine blijkt zinvol voor de instandhouding van cognitieve taken, waardoor ouderen mogelijk beter kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven. Satoh A, Tsuji S, [..], Shirasawa T. Preliminary Clinical Evaluation of Toxicity and Efficacy of A New Astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis Extract. J Clin Biochem Nutr 2009; 44(3):280-4