Onderzoekers hebben ontdekt dat de potente antioxidantische activiteit van Astaxanthine supplementen een verbeterde hartfuntie teweeg brengt. Er is een positief effect op de endotheel functie dat zorgt voor een de ontspanning van de kleinere hartvaten. Dit proces verlaagt de bloeddruk en voorkomt de opbouw van vaatwand plaque. Daarnaast helpt astaxanthine het vermogen van het hart om te pompen te verbeteren.

De antioxidant astaxanthine verdient daarom een plaats binnen de preventie en behandeling van hart- en vaataandoeningen. In kortdurende studies met een beperkt aantal proefpersonen werd reeds de antioxidatieve en ontstekingsremmende werking van astaxanthine aangetoond, terwijl de biologische beschikbaarheid en veiligheid van deze stof goed bleken en geen bijwerkingen werden gemeld. In diverse experimentele studies is aangetoond dat de hartspier zijn functie behoudt wanneer astaxanthine oraal of intraveneus wordt toegediend voorafgaand aan ischemie. Op basis van zijn fysiologische werking en experimenten kan geconcludeerd worden dat astaxanthine een plaats verdient bij de preventie en behandeling van hart- en vaataandoeningen.