Astaxanthine is goed voor de Hersenen

In tegenstelling tot beta-caroteen en de meeste andere carotenoïden kan astaxanthine gemakkelijk de bloed-hersenbarriere passeren. Hierdoor kan astaxanthine een significante rol spelen bij het gezond houden van de hersenen en de hersenfunctie. In een klinisch onderzoek naar de effecten van astaxanthine op de hersenen is gevonden dat het toedienen van 12 mg astaxanthine per dag (3 maanden) leeftijdsgerelateerde cognitieve problemen significant waren gedaald. Er was een betere functie van het werkgeheugen, korte termijns geheugen en het verwerken van informatie.

Een Japanse studie ontdekte dat astaxanthine de opbouw remt van zogenoemde fosfolipide peroxides (PLOOH). Daarvan is bekend dat er bij mensen met dementie abnormaal veel in de rode bloedcellen (erythrocyten) zitten. In deze gerandomiseerde dubbelblinde trial kregen dertig gezonde vrijwilligers in de leeftijd van 50-69 jaar twee weken lang dagelijks een astaxanthinesupplement (6 of 12 mg) of een placebo. Uit de resultaten bleek dat het PLOOH-gehalte in de erythrocyten met 40 tot 50 procent daalde in de groep die 6 tot 12 mg astaxanthine kreeg, terwijl er geen verandering was in de placebogroep. De onderzoekers concludeerden dat astaxanthine ‘zou kunnen bijdragen aan de preventie van dementie’6. In een ander onderzoek − in dit geval een verkennend (exploratief) onderzoek − werd geconstateerd dat astaxanthinesupplementen wellicht kunnen helpen bij vergeetachtigheid en cognitieve achteruitgang op latere leeftijd.